”Sve što hranom unosimo u organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život.” ”Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana.” Hipokrat Kvalitetna prehrana podrazumijevala bi unošenje svih neophodnih hranjivih tvari, po mogućnosti organskog porijekla,  kao što su ugljikohidrati, masti, proteini, …

Važnost kvalitetne prehrane Read More »